لامپ HiTan VHO

HI-TAN VHO یک انتخاب طبیعی برای صاحبان سالن که می خواهند برای به روز رسانی های قدیمی خود را شارژ یو پی اس با نصب، لامپ مدرن انرژی بالا است.